[Chuyện đêm khuya] Tuổi hai mươi mấy, cái tuổi thật buồn cười.

[Chuyện đêm khuya] Tuổi hai mươi mấy, cái tuổi thật buồn cười.
Khi mà có người đang miệt mài 8 tiếng nơi công sở thì cũng có đứa đang gục mặt trên giảng đường.
Có người thì muốn quay trở lại lớp học cũng có đứa chán ngắt cái cảnh ngày nào cũng phải đến trường.
Có người chưa biết phải làm gì cho cuộc đời mình thì cũng có đứa phải chạy bên nội lo bên ngoại.
Có người còn chưa được cái nắm tay đầu đời thì cũng có người hôn nhân sắp đổ vỡ .
Hai mươi mấy, cái tuổi dở dở ương ương chưa đâu vào đâu cả, còn phải đương đầu với sóng gió cuộc đời.
Tuổi hai mươi mấy đôi khi chỉ cần bản thân đủ can đảm để quyết định con đường đi tương lai của mình và mạnh mẽ đối mặt với những khó khăn đang chờ ta phía trước.
Tuổi hai mươi mấy, tuổi của sự chênh vênh trước sự chọn lựa những cánh cửa bước vào đờiTuổi hai mươi mấy, cái tuổi thật buồn cười.
Khi mà có người đang miệt mài 8 tiếng nơi công sở thì cũng có đứa đang gục mặt trên giảng đường.
Có người thì muốn quay trở lại lớp học cũng có đứa chán ngắt cái cảnh ngày nào cũng phải đến trường.
Có người chưa biết phải làm gì cho cuộc đời mình thì cũng có đứa phải chạy bên nội lo bên ngoại.
Có người còn chưa được cái nắm tay đầu đời thì cũng có người hôn nhân sắp đổ vỡ .
Hai mươi mấy, cái tuổi dở dở ương ương chưa đâu vào đâu cả, còn phải đương đầu với sóng gió cuộc đời.
Tuổi hai mươi mấy đôi khi chỉ cần bản thân đủ can đảm để quyết định con đường đi tương lai của mình và mạnh mẽ đối mặt với những khó khăn đang chờ ta phía trước.
Tuổi hai mươi mấy, tuổi của sự chênh vênh trước sự chọn lựa những cánh cửa bước vào đời
________________________
Credit: Gã/ Ảnh: Đức Nguyễn
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Không có nhận xét nào